Samenwerking stichting Care4BrittleBones

Samenwerking is voor ons essentieel. Wij werken met verenigingen, ziekenhuizen en artsen, die met ons het doel hebben om de kwaliteit van leven van mensen met de broze botten ziekte OI te verbeteren, onder andere:

Internationalisatie stichting Care4BrittleBones

De stichting is opgezet in Nederland. Wij zullen onze samenwerking in toenemende mate uitbreiden naar andere landen en zien veel toegevoegde waarde in een betere internationale samenwerking op het vlak van de broze botten ziekte OI.

Contacten bestaan met vertegenwoordigers van: