Behandeling van de broze botten ziekte OI

Op allerlei manieren is geprobeerd de broze botten ziekte OI te genezen. Medicamenten en vitaminen werden gebruikt, zonder succes. Ook nu is er nog geen behandeling die de broze botten ziekte OI kan genezen.

Bisfosfonaten voor mensen met de broze botten ziekte OI

De laatste tijd is er wereldwijd een groeiende ervaring met Bisfosfonaten (een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat er meer bot wordt opgebouwd dan afgebroken). Het is nog niet duidelijk welke invloed deze stoffen precies hebben op het bot van mensen met de broze botten ziekte OI op de lange termijn. Er wordt uitgegaan van een significante verbetering van de botdikte (30% minder kans op botbreuken bij sommige maar niet alle mensen met de broze botten ziekte OI).

Onderzoek moet nog uitwijzen op welke leeftijd gestart kan worden met Bisfosfonaten en ook tot welke leeftijd hiermee moet worden doorgegaan. Tevens moet onderzoek uitwijzen waarom Bisfosfonaten bij sommige mensen wel aanslaan en bij andere niet.

Titanium pennen bij mensen met de broze botten ziekte OI

Andere frequent doorgevoerde behandelingen zijn versterking van botten met titanium pennen.