Achtergrond Care4BrittleBones

 • Opgericht februari 2012
 • Een stichting met een duidelijke internationale doelstelling en een startpunt in Nederland
 • 100% non-profit organisatie (NGO)
 • Bestuursleden:
  • Dagmar Mekking
  • Jacqueline Hornman-Huberts
  • Peter M. Mekking
  • Piet van Erk
  • Dieuwke Swain
 • Sterk door Netwerk & Partners
 • Bijdragen financieel en/of in natura
 • Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - vrijstelling van schenk- en erfbelasting
 • Oriënterend aan de richtlijnen van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Geen kermerk van het CBF te hebben is een bewuste keuze. Elke cent die wij ontvangen van donateurs/sponsors, besteden wij aan onderzoek. Wel staan we achter de betrouwbaarheidsgedachte achter het keurmerk. 
 • Wij besturen onze stichting volgens het antistrijkstokbeleid. Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dit belangenloos. Wij streven ernaar alle producten en diensten zo veel mogelijk gratis te verkrijgen.